Termovízne meranie

Termografická technológia (termovízia) nám umožňuje bezkontaktne zisťovať povrchovú teplotu jednotlivých materiálov (v stavebníctve najmä stavebných konštrukcií). Na stavebnú termografiu sa používa snímacie zariadenie infračerveného žiarenia (termokamera).

Využitie termovízie v stavebníctve

Je dobre známe, že najlacnejšia energia je tá ušetrená. Pre možnosť zabránenia nežiaducim únikom energie je najskôr treba lokalizovať miesta a príčiny vzniku strát. Účelom väčšiny termovíznych meraní v stavebníctve je stanovenie rozloženia povrchových teplôt na plášti budovy a zistenie, či toto rozloženie povrchovej teploty je „netypické“, t. j. či je spôsobené napr. chybne prevedenými stavebnými prácami, poruchami izolácie, netesnosťami okien a dverí, kondenzáciou vlhkosti a pod. Termovízia sa v stavebníctve používa hlavne na hľadanie únikov tepla z budov, kontrolu tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií a výplní, technologického vybavenia budov, vyhľadávanie defektu v obvodových konštrukciách, v podlahovom kúrení atď.).

Termovízne kamery

Hovoríme síce, že sú to kamery ale v skutočnosti sú to senzory. Termovízne prístroje pracujú na základe snímania odrazeného infračerveného žiarenia od pozorovaného objektu. Detekujú prítomnosť dlhovlnného infračerveného žiarenia cca. 7-15µm . Termálne kamery vedia odhaliť aj oveľa viac ako je len teplota. Sú schopné zistiť teplotné rozdiely už na hodnote menšej ako je 0,1 °C a zobraziť ich na displeji, ako viacero odtieňov. Zo všetkým, s čím sa v našom každodennom živote stretávame, má určité teplotu a tým pádom vydáva tepelnú energiu (takým je napr. aj ľad). Čím je niečo teplejšie, tým väčšiu tepelnú energiu vydáva. Túto základnú vlastnosť všetkých látok nazývame tepelným podpisom.