TERMO ENERGIA Ing. Ivan Koreň

IČO: 31899641

DIČ: 1029647784

Fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri SR.

Fyzická osoba so slobodným povolaním zapísaná Štatistickým úradom SR v Registri organizácií na základe Autorizačného osvedčenia SKSI.

E-mail & Web

  thermo.energia@gmail.com

  www.termoenergia.eu

Kontakt

  +421 902 297 992

Adresa

  Sídlo: Hájnická 61, 962 31 Sliač

  Bydlisko: Hájnická 50, 962 31 Sliač