Ak potrebujete energetický audit alebo energetický certifikát budovy, ste na správnej adrese.

Tepelnej energetike sa venujem dlhodobo od úspešného skončenia štúdia v roku 1990 na Strojníckej fakulty SVŠT odbor tepelné stroje a zariadenia so zameraním na priemyselnú energetiku. Výsledkom mojej celoživotnej práce sú mnohí spokojní klienti z viacerých oblastí priemyslu, stavebníctva, služieb, štátnej správy, samosprávy obcí a miest ako aj VUC.

Som držiteľom troch certifikátov a osvedčení v oblasti energeticky alebo energetických stavieb. Konkrétne som odborne spôsobilá osoba na výkon činnosti energetického audítora. Mám odbornú spôsobilosť pre energetickú hospodárnosť na vykurovanie budov a prípravu teplej vody. Som autorizovaný inžinier Slovenskej komory stavebných inžinierov pre technické a energetické zariadenia budov.

Kontakt

Termo Energia
Hájnicka 61
96231, Sliač
Telefón: +421 902 297 992
E-mail: thermo.energia@gmail.com

Energetický audit

Veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky. Prvý termín na splenie si tejto povinnosti je 5.12.2015.

Energetický certifikát

Energetický certifikát budovy zatrieďuje budovu do energetickej triedy.

Termovízne meranie

Termografická technológia (termovízia) nám umožňuje bezkontaktne zisťovať povrchovú teplotu jednotlivých materiálov (v stavebníctve najmä stavebných konštrukcií).